Picture
IT-revolutionen, som vi har set ændre praksis i hele samfundet, både privat i det offentlige rum og på arbejdsmarkedet, har endnu ikke medført store ændringer i skolerne.

Vi har anvendt computere og internettet i undervisningen i årtier, men hvorfor har det ikke medført de store ændringer i den måde undervisningen tilrettelægges på på de fleste skoler? Jeg tror de fleste kender svarene. 

Med inførelsen af tablets (og smartphones) i skolerne ændrer billedet sig næsten helt af sig selv, såfremt man satser på et 1:1 koncept, og ledelsen tager en beslutning om at bryde det traditionelle klassemønster.

Mængden af ​​gratis og billige apps egnet til brug i læringsprocessen, er så stor allerede i dag, at en satsning på at anvende disse i skolerne må være helt naturligt. Og alle tendenser er bøjet i neon. Salgstallene af computere til anvendelse i hjemmene rasler ned, samtidigt med at salget af tablets stiger kraftigt. Softwareudviklingen, hvad enten det er programmer til installation på en computer, eller web-applikationer der retter sim mod skoleverdenen, følger nøjagtig samme tendens.

Som leder af en skole må man nu endelig tage konsekvensen af tendensen i det omgivende samfund, og ændre hele skolens praksis. Tablets bærer IT-revolutionen ind i skolerne. Og gevinsterne er store. Ikke bare de økonomiske besparelser på papir og fremstilling af fotokopier, lærebøger etc, må tiltale enhver leder, men især også de store pædagogiske/didaktiske muligheder, hvor IT for alvor kan understøtte eleverne i læringsprocessen, må være så spændende, at man ikke kan ignorere det. Og lur mig om ikke skolen som med et trylleslag pludselig bliver mere rummelig, og lettere kan håndtere elever med en række lettere diagnoser, da tablets muligheder i kombination med de fysiske rum, kreative værksteder, sløjd- og sportsfaciliteter, i høj grad kan medvirke til at understøtte forskellige læringsstile og virke motiverende på mange områder.

Så hvad venter vi på?

I kommende blogindlæg vil jeg sætte fokus på fem områder:
 • Hvad kan ledelsen gøre for at igangsætte revolutionen?
 • Hvordan kan man som lærer ændre pædagogisk/didaktisk praksis i eksisterende lokaler, og med de gode gamle kolleger?
 • Hvilke Apps vil understøtte udfordringerne indenfor forskellige områder?
 • Hvilken rolle kan smartphones spille i det nye didaktiske setup?
 • Hvilke platforme for læring kan man anvende som fundament for skolens didaktiske setup, og hvilke bør man undgå.

Helt entydige svar på disse fem områder findes naturligvis ikke, men med baggrund i mange års erfaring med successer og fejltagelser, og med lidt fælles hjælp, kan vi finde svarene. Og tro mig. Vi finder ikke løsningerne ved at rejse verden tynd, og se hvad andre gør. Vi må selv opfinde det koncept der passer netop til vores skole, kultur, målgruppe, økonomi etc.

Jeg vil her henlede opmærksomheden på en artikkel, som der vil blive refereret til i de følgende blogindlæg.
http://www.teachthought.com/technology/12-principles-of-mobile-learning/
God fornøjelse med revolutionen
Kaj Engen Nielsen

 


11/10/2014 22:51

Med inførelsen af tablets (og smartphones) i skolerne ændrer billedet sig næsten helt af sig selv, såfremt man satser på et 1:1 koncept, og ledelsen tager en beslutning om at bryde det traditionelle klassemønster.

ReplyLeave a Reply.

  Forfattere

  Torhild Slåtto
  Daglig leder Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning
  Kaj Engen Nielsen
  konsulent og projektleder VUC Sønderjylland

  Arkiv

  March 2013
  February 2011

  Kategori

  All