Denne blog sammenfatter vores idéer, tips og kommentarer baseret på erfaringer opsamlet i projektet.
Indholdet vil du også kunne læse om i vores temahæfte, men her er det muligt at komme med kommentarer Følgende temaer placeres i denne blog:
 • Brugen af smartphone i læringsprocessen - om smartphonen i praksisfællesskaber samt i individuelle læreprocesser. - Hvilke områder, temaer og modeller vil smartphonen med fordel kunne understøtte.
 • Didaktiske og pædagogiske overvejelser i øjenhøjde med kursisterne. - Idéer, erfaringer, tips og kommentarer.
 • Processen - Fra idé til færdigt materiale. - Om at udvikle indhold til smartphonen.  Herunder rammemodellerne for at lave interaktive materialer i Læringsbasen og mediehåndteringsredskaber.
 • Indholdet - Hvilke materialebaserede metoder og modeller fungerer godt. Hvor skal fokus lægges og hvad bør man undgå?
 • Evalueringen - En sammenfatning af erfaringer fra konsulenterne, lærerne og kursisterne. 
 

  Forfattere

  Torhild Slåtto
  Daglig leder Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning
  Kaj Engen Nielsen
  konsulent og projektleder VUC Sønderjylland

  Arkiv

  March 2013
  February 2011

  Kategori

  All